Odaberite

1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja Nova Ves Petrijanečka
3. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec
4. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec
5. Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec u 2022. godini
6. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2022. godinu
7. Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu
9. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
11. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2021. godini
12. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2021. godini
13. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu
14. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec
16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Petrijanec
17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
18. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
19. Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o.
20. Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o.
21. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora „Poslovna zgrada Ulica Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220
22. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju Društvenog doma u Strmcu Podravskom

Skip to content