Zahtjev za pravo na pristup informacijama:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Odluka o visini troškova dostave informacije
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje s javnošću – kućni ljubimci:
Obrazac savjetovanje s javnošću
Prijedlog odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju_životinje

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada:
Javni poziv – Općina Petrijanec
Nacrt odluke s prilozima
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću
Prijelog Odluke o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca JLS savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje s javnošću – nacrt Plana gospodarenja otpadom:
Poziv na javno savjetovanje – nacrt Plana gospodarenja otpadom
Obrazac za sudjelovanje s javnošću
Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Izvješće o provedenom savjetovanju

Otvoreno savjetovanje u donošenju prijedloga proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Proračun 2019. godina
Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju