DJEČJI VRTIĆ ``DJEČJI SVIJET`` - PETRIJANEC

Novosti iz vrtića

Mališani se uče i međugeneracijskoj suradnji

  Dječji vrtić Dječji svijet bio je domaćin Regionalne smotre projekata iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, koje se...

Božićna radionica

Petrijanec

PODRUČNI OBJEKT

Vladimira Nazora 40a, Petrijanec

TEL/FAX. +385 (0)42 714 789

MOB. +385 (0)91 912 1795

U Dječjem vrtiću «Dječji svijet» odgojno obrazovni rad organiziran je  kroz opremanje prostora raznovrsnim didaktičkim materijalima, kao i raznovrsnim materijalima  za kreativni razvoj dječje igre. U takvom okruženju, posebna pozornost posvećuje se međusobnim odnosima djece i odraslih, kao i djece međusobno. Tijekom odgojno obrazovnog procesa, odgajateljice prate dječje aktivnosti, prikupljaju dokumentaciju o dječjim aktivnostima te na osnovi dokumentacije razgovaraju s djecom . Takav pristup odgojno obrazovnom radu omogućuje razumijevanje procesa mišljenja djece, čime se staraju preduvjeti individualnog pristupa i razvoja svakog pojedinog djeteta. Preduvjet takvog rada je poticajno, kreativno i pedagoški osmišljeno pedagoško okruženje.

Međunarodne nagrade i priznanja

2013. – nagrada na svjetskoj izložbi dječjih likovnih radova u Japanu – Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition

2010. – 1. u svijetu nagrada na međunarodnom natjecanju u kategoriji crtanja međunarodne organizacije “Paz y cooperacion» – Skupni likovni rad na temu “Planet na kojem bih želio živjeti»

2009. – Priznanje Republike Češke na temu “Svemir” ( jedino priznanje dodijeljeno predškolskom uzrastu)

Likovni radovi izabrani na razini Republike Hrvatske za Međunarodnu kartografsku konferenciju:

2007. – u Moskvi na temu “Mnogi narodi – jedan svijet” – rad Elvisa Belcara

2001. – u Pekingu na temu “Djeca crtaju svijet” – rad Mie Sambole

1999. – u Ottawi na temu “Karta svijeta” – rad Filipa Horvata i Tomice Belcara

Zakoni:

  • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97107/07 i 94/13)
  • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00 56/00)
  • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)
  • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)

Pratite nas na Facebooku

607FanoviLajkaj