Odaberite
OBJAVA NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA

Dragi učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Petrijanec,

Općina Petrijanec u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini daje stipendije nadarenim učenicima srednjih škola i studentima.

Za školsku/akademsku  2022./2023. godinu dodijelit će se stipendije u visini mjesečnog iznosa:

Učenici srednjih škola:

  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Varaždinske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Međimurske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja

Studenti:

  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske županije – 300,00 kuna / 39,82 eura* (*1 EUR= 7,53450 HRK)
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Međimurske županije – 350,00 kuna / 46,45 eura* (*1 EUR= 7,53450 HRK)
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – 600 kuna / 79,63 eura* (*1 EUR= 7,53450 HRK)

Konačan broj stipendija utvrdit će se utroškom sredstava iz proračuna Općine Petrijanec, a prema utvrđenoj rang listi kandidata.

Na internetskim stranicama Općine Petrijanec moći ćete preuzeti tekst natječaja i pripadajuće obrasce koje ćete ispunjavati prilikom prijave na natječaj.

Pozivam Vas da se odazovete na natječaj.

                                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                               Željko Posavec, mag.ing.mech., v. r.

 

 

 

 

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim učenicima srednjih škola i studentima

 

Uputa učenicima srednjih škola i studentima

 

Obrazac I_PRIJAVA

 

Obrazac II_IZJAVA

Skip to content