Odaberite
Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj

Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj organizirat će se u prostorijama Društvenog doma u Novoj Vesi Petrijanečkoj, u Ulici Ljudevita Gaja 1, dana 20.09.2022. u 13:30 sati.

Način sudjelovanja sudionika na javnoj raspravi:
1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
− imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog urbanističkog plana uređenja, tijekom trajanja javnog uvida,
− mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
− mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
− mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 11.10.2022. godine na adresu: Općina Petrijanec, Jedinstveni upravni odjel, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec, s naznakom „prilog javnoj raspravi“ (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi)

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnog urbanističkog plana uređenja, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Kranji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 11.10.2022. godine.
Grafički i tekstualni dijelovi Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj za javnu raspravu objavljeni su na mrežnim stranicama Općine Petrijanec http://petrijanec.hr/.

 

Grafički i tekstualni dijelovi Prijedloga Urbanističkog plana sjeveroistočnog dijela naselja Nova Ves Petrijanečka za javnu raspravu objavljeni su na mrežnim stranicama Općine Petrijanec:

http://petrijanec.hr/2022/09/02/javna-rasprava-o-prijedlogu-urbanistickog-plana-uredenja-podrucja-juzno-od-ulice-rade-koncara-u-novoj-vesi-petrijaneckoj/

 

 

Skip to content