Odaberite
Predstavljanje projekta „Želim voziti bicikl“

U dvorani Općine Vinica 25. ožujka održano je predstavljanje projekta „Želim voziti bicikl“ u suradnji s partnerima na projektu.

Uvodu riječ održao je načelnik Općine Vinica dr.sc. Branimir Štimec prof., zahvalio se svima na dolasku te naglasio kako je projekt „Želim voziti bicikli“ nakon deset godina postao samoodrživ koji sudionicima odnosno djeci omogućava osposobljavanje za samostalno upravljanje biciklom do 12. godine, najboljim učenicima osigurava uvjete za sudjelovanje u natjecanjima „Sigurnost u prometu“ te potiče roditelje na angažman u biciklističkom klubu.

Predstavljanju projekta prisustvovali su predstavnici Osnovne Škole Petrijance, VII. Osnovne škole Varaždin, Osnovne škole Cestica, Osnovne škole Vinica, predstavnik Srednje škole Arboretum Opeka, Zajednice sportskih udruga grada Varaždina, HAK-a Varaždin te Varaždinske policije.

Uz ove ustanove predstavljanju projekta nazočili su i načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec, načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec i načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj koji uz domaćina Općinu Vinica sufinanciraju navedeni projekt.

Nakon predstavljanja projekta uslijedilo je potpisivanje ugovor o suradnji sa partnerima i voditeljima projekta.

 

Skip to content