Odaberite
Obavijest mještanima o redovnom odvozu miješanog komunalnog otpada (CRNA KANTA) -21.07.2021.g.

TD „ČISTOĆA“ d.o.o. Varaždin, davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada obavještava korisnike da će se prikupljanje miješanog komunalnog otpada (tzv. crna kanta) nastaviti prema redovitom rasporedu, dakle za područje Općine Petrijanec u iduću srijedu, dana 21. srpnja 2021.godine. Tom prilikom bit će preuzete i sve zaostale količine miješanog komunalnog otpada iz kućanstava. Također 21.srpnja 2021.godine će se prikupljati i plastika u žutim vrećama.

 

Skip to content