Odaberite
Energetska obnova zgrade Sportskog centra na adresi Rade Končara 10, Nova Ves Petrijanečka Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

PROJEKT: Energetska obnova zgrade Sportskog centra na adresi Rade Končara 10, Nova Ves Petrijanečka

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Broj Ugovora: KK.04.2.1.04.0610

 

U naselju Nova Ves Petrijanečka u općini Petrijanec, završila je energetska obnova zgrade Sportskog centra u sklopu projekta „Energetske obnove zgrade Sportskog centra na adresi Rade Končara 10, Nova Ves Petrijanečka“ u koju je uloženo gotovo 650.000 HRK zbog čega će korisnici ove zgrade boraviti u puno boljim uvjetima.  Projekt je sufinanciran sredstvima općine Petrijanec te sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Prioritetna os 4 – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
Završna konferencija ovog projekta održana je u petak, 08. studenog 2019. godine na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka. Na završnoj konferenciji sudjelovali su: Općinski vijećnici, predstavnici Agencije za razvoj Varaždinske županije i Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, članovi Nogometnog kluba Nova Ves, članovi DVD-a Nova Ves, zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec te ostali zainteresirani mještani.

Priprema projekta započela je još u travnju 2018. godine s aktivnošću izrade glavnog projekta, a sve s ciljem prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, KK.04.2.1.04. Projekt je prijavljen u rujnu 2018. godine, a po završetku procesa evaluacije, potpisivanje Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uslijedilo je u veljači 2019. godine.
Ugovorom su definirani, između ostalog, financijski parametri projekta. Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava iznosi 634.946,38 HRK, od čega se 602.988,88 HRK odnosi na ukupno prihvatljive troškove. Od strane Europskog fonda za regionalni razvoj dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 340.098,26 HRK, dok je općina Petrijanec u svojem proračunu osigurala sredstva za provedbu ovog projekta do preostalog iznosa ukupne vrijednosti projekta, odnosno 294.848,12 HRK.

Svrha (cilj) projekta je bio postići smanjenje godišnje potrošnje primarne energije od 78,08% u odnosu na godišnju potrošnju primarne energije prije provedbe mjera energetske obnove. Ulaganja će rezultirati značajnim uštedama i manjim računima za grijanje, pa će se tako godišnja potrebna toplinska energija za grijanje smanjiti za 63,03% te će se smanjiti emisija CO2 za 32,94% godišnje. Realizacija svih mjera rezultirala je prelaskom Sportskog centra Nova Ves iz energetskog razreda D u energetski razred B.
Navedeno se postiglo postavljanjem PVC stolarije RAL ugradnjom, izvedena je termo fasada ETICS sustavom, kosi krov je dodatno toplinski izoliran. Ugrađen je i novi visokoučinkoviti kotao na pelete, te nova grijaća tijela. Zamijenjena su dotrajala rasvjetna tijela sa novom LED tehnologijom. Uveden je i sustav daljinskog očitovanja potrošnje energije i vode i kontrolnih mjerila energenata i vode.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova odabrana je tvrtka KONTURA d.o.o. iz Varaždina s kojima je ugovor bio potpisan u srpnju 2019. godine. Sami radovi su započeli u srpnju te završili 30.09.2019. Savjetodavnu podršku općini Petrijanec u provedbi projekta energetske obnove pružao je regionalni koordinator; Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA), dok je općina Petrijanec u fazi izrade projektnog prijedloga, kompletiranja popratne dokumentacije te uspješne prijave na projekt surađivala sa tvrtkom AZRA d.o.o.

Mjerom energetske obnove podići će se i svijest korisnika zgrade kao i opće javnosti o učinkovitijem korištenju energije i prednostima povećanja energetske učinkovitosti te se predviđaju značajne uštede u potrošnji energenata za grijanje kao i smanjenju emisije CO2 što će direktno pridonijeti i zaštiti okoliša. Korisnici prostora boravit će u puno ugodnijem prostoru te će kvalitetnije obavljati sve svoje aktivnosti.

Sav europski novac ili pak novac resornih Ministarstva, svaka kuna olakšanje je za proračun Općine Petrijanec pa će se ta sredstva moći uložiti u neke druge svrhe. Ove godine imamo odličan uspjeh sa prijavama na Europske fondove ali i na Ministarstva te sam kao načelnik zahvalan na svakom sufinanciranju koje nam je odobreno. Energetska obnova Sportskog centra u Novoj Vesi omogućiti će značajne uštede energije (vode, plina i električne energije), a samom obnovom povećavaju se uvjeti boravka u javnoj zgradi a cilj projekta je i ostvaren a to je uvođenje grijanja u zgradu. Napravljen je i energetski certifikat zgrade sportskog centra te je nakon provedene energetske obnove dobiven razred “A+” , dok je prije obnove energetski razred “D”.  Već pripremamo nove projekte koje ćemo prijaviti na Energetsku obnovu ili na neke druge natječaje – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Na završnoj konferenciji bio je prisutan i potpredsjednik Vlade, Predrag Štromar koji je najavio nove natječaje energetske obnove i kapitalnih pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

 

Slike prije energetske obnove:

 

Slike – radovi u tijeku

 

Radovi nakon energetske obnove: 

Skip to content