Odaberite
Počinju upisi u program predškole za pedagošku godinu 2018. / 2019.

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi objavljuje

OGLAS

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ, TE ZA PREDŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

 

Zahtjevi za upis primat će se od 01. 12. 2018.  godine  u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 –  15:00 sati.

Zahtjev za upis  podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području  općine Petrijanec, za djecu školske obveznike u 2019.- oj godini.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića.

 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon:  042/ 499 091

U Petrijancu 26. studenog 2018. g.

KLASA: 601-02/18-01/02

URBROJ: 2186-110-02-18-01

                                                                                        UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI

 

Skip to content