Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01.01.2018. do 30.06. 2018. objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 62/18 dana 07. rujna 2018. godine