OPĆINA PETRIJANEC UČENICIMA KUPUJE BILJEŽNICE, KAJDANKE I PISANKE TE LIKOVNE MAPE I GEOMETRIJSKI PRIBOR

U općini Petrijanec ove će godine prvog dana nastave u školskoj godini 2018./2019., učenike osnovne škole na stolu dočekati nove bilježnice, kajdanke i pisanke te geometrijski pribor, olovke i gumice. Ove godine Općina će kupiti i likovne mape za sve učenike.

Rezultat je to inicijative općinskog načelnika Željka Posavca koji je kupnjom školskih bilježnica i školskog pribora želio olakšati izdatke roditeljima za narednu školsku godinu.
Tako će nove bilježnice, osim učenika Osnovne škole u Petrijancu, dočekati i učenike Područnih škola Nova Ves i Strmec Podravski.

Za ovu će inicijativu iz općinskog proračuna općine Petrijanec biti će izdvojen kompletan iznos.

Prošle godine Općina je prvi put izdvojila sredstva za bilježnice i to će ubuduće biti praksa za svaku školsku godinu, a ove godine odlučili smo se dodatno olakšati roditeljima te smo se uključili u nabavku likovnih mapa i geometrijskog pribora – Željko Posavec

Ovo je još jedna pozitivna mjera kojom će Općina olakšati žiteljima školovanje svoje djece. Na jesen se kreće ponovno sa produženim boravkom što je također bila inicijativa Općine još prošle školske godine.

Program produženog boravka omogućuje učenicima redovitost u pisanju domaće zadaće, ponavljanje i uvježbavanje nastavnog gradiva prema nastavnom planu i programu za pojedini mjesec, te zadovoljavanje osobnih interesa i razvijanje vještina kroz individualni i grupni rad, a provodi se u toku nastavnog dana u trajanju od 11:30 do 16:30. sati. Rad u produženom boravku mnogo je drugačiji od klasične nastave; u njemu se povezuju rad, igra i učenje s ciljem stvaranja pozitivnog radnog ozračja u kojem će dijete učiti kako biti samostalno, stvarati pozitivnu sliku o sebi kroz otkrivanje različitih izvora učenja.

Produženi-boravak_1