Dan Domovinske zahvalnosti

Članovi UDVDR kluba Petrijanec i predstavnici općine podržali su obilježavanje Dana Domovinske zahvalnosti u organizaciji udruge ” Konj moj prijatelj” kroz četiri općine. Projahivanje konjara bilo je provedeno u općinama Petrijanec, Sračinec, Vinica i Cestica.

UDVDR klub Petrijanec