Članovi UDVDR kluba Petrijanec sudjelovali na seminaru

Članovi UDVDR kluba Petrijanec i njihov prijatelj iz UDVDR kluba Sračinec koji rade na prenošenju istine o Domovinskom ratu pohađali su seminar u Zagrebu. Tema je bila “komunikacijske vještine u nastavi” podijeljene su im potvrde o uspješnom završetku. Sastav tima je slijedeć: Damir Laljek, Franjo Mušić, Stjepan Jovan, Vladimir Milavec kao predavači i Ivica Nell i Marijan Šincek kao tehnička potpora. Ovim putem zahvaljujemo obitelji Koprek iz Nove Vesi koja nam je svojom donacijom omogućila da zabilježimo naša predavanja,naime donirali su nam foto aparat. Na ponos nas samih, naše udruge i općine u kojoj djelujemo.

UDVDR klub Petrijanec

Skip to content