Plan obavljanja dimnjačarskih usluga na području Općine Petrijanec

Obavještavamo sve stanovnike da je za područje Općine Petrijanec određen koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova: DIMAX j.d.o.o. iz Varaždina.

Koncesionar će u slijedećih mjesec dana obići sva domaćinstva radi kontrole dimovodnih objekata.

Raspored obilaska dimnjačara objavljujemo u prilogu kao i cijenu pregleda dimnjaka, te napominjemo da zbog loših vremenskih prilika moguće je izmjena plana.

Brojevi telefona dimnjačarske službe su :   042/ 350—739, 099/720-1280 ili dimax@dimax.hr

plan obavljanja usluga

CIJENE_PETRIJANEC