Uspješna “Zelena Čistka 2018” u Općini Petrijanec

Oko 200 mještana iz svih mjesnih odbora i 20-ak civilnih udruga, DVD-ova, mladeži i učenika u subotu se, 28. travnja, odazvalo najvećoj ekološkoj akciji “Zelena Čistka Petrijanec 2018”.

Na terenu volonteri su potvrdili da novih odlagališta glomaznog otpada ima sve manje, no unatoč tome u svakom mjesnom odboru pronađeni su pojedinačni slučajevi odlaganja otpada na mjestima gdje je to zabranjeno. Takav glomazni otpad uz puteve, u šumama i jarkima prikupljali su volonteri koji su kasnije odložili otpad u pripadajuće kontenjere.

U akciji čišćenja sudjelovali su i učenici OŠ Petrijanec, 8. razredi zajedno sa ravnateljicom Valerijom Paljak te načelnikom Željkom Posavcom. Netom prije akcije čišćenja učenici OŠ Petrijanec skupljali su stari papir.

Akciju je organizirala Općina Petrijanec i Priroda d.o.o. koja je osigurala sve potrebno da se prikupljeni otpad zbrine, uključujući nabavu vreća i zaštitnih rukavica, dok su članovi Lovačkog društva „Šljuka“ organizirali topli obrok i roštilj za sve sudionike u akciji u Lovačkom domu Družbinec.

Uz akciju čišćenja, održana je i akcija prikupljanja starog papira u kojoj su sudjelovali učenici OŠ Petrijanec.

Ovom prigodom zahvaljujemo se svim udrugama, volonterima i učenicima na sudjelovanju u akciji čišćenja.

Skip to content