Odaberite
Općine Maruševec i Petrijanec u zajedničkom projektu vrijednom pola milijuna kuna

Izobrazno-informativne aktivnosti po projektu održavat će se na području općina Maruševec i Petrijanec, kako bi se podigla svijest građana o važnosti održivog gospodarenja komunalnim otpadom te učinkovitog i održivog upravljanja resursima.

Ovog su tjedna načelnik Općine Maruševec Damir Šprem i načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec potpisali Sporazum o udruživanju u provedbi projekta Recikliraj i profitiraj – izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom na području općina Maruševec i Petrijanec.
Općine Maruševec i Petrijanec navedeni će projekt prijaviti na poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike ne bi li „povukle“ bespovratna europska sredstva za edukaciju građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. To se posebice odnosi na edukaciju o sprječavanju nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Kako ističu načelnici, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno-informativne aktivnosti na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a kroz ovaj poziv za to su osigurana i značajna EU sredstva.
Pripremljeni je projekt vrijedan oko pola milijuna kuna, a planirane izobrazno-informativne aktivnosti odvijat će se do 2020. godine na području općina Maruševec i Petrijanec.

Skip to content