SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU:

0
187

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJANEC.

1_Javni poziv_Općina Petrijanec

2_NACRT ODLUKE S PRILOZIMA

3_Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću

4_Prijelog-Odluke-o-uvjetima-i-nacinu-drzanja-kucnih-ljubimaca_JLS_savjetovanje