Isplata štete od proglašene elementarne nepogode za Općinu Petrijanec

 

Na temelju prijave Općinskog povjerenstva Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda te prijedloga Državnog povjerenstva za procjenu šteta, dana 28. prosinca 2017.godine Vlada RH donjela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017.godini u Republici Hrvatskoj. Odobrava se pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode olujnog vjetra, orkanske bure, suše, tuče, požara i poplave nastale 2017.godine u Republici Hrvatskoj.

Vlada RH je u svojoj Odluci odredila visinu novčane pomoći te dostavila Gradovima i Općinama popis oštećenika koji ostvaruju pravo na naknadu štete te visinu iznosa naknade koja pripada svakom oštećeniku.

Sukladno specifikaciji iz Odluke Općini Petrijanec dodijeljena su sredstva za naknadu štete od suše u ukupnom iznosu od 326.185,00 kn.

Temeljem popisa ostvaritelja prava na naknadu štete od suše te dodijeljenih iznosa od strane Državnog povjerenstva, sredstva će se u najkraćem roku isplatiti na žiro-račun korisnika a najkasnije do 12.01.2018.

SUŠA_VLADA ODLUKA

 

Skip to content