Poziv na dostavu ponuda-Radovi na obnovi zdravstvene ambulante u Petrijancu

0
136

Poziv na dostavu ponuda – energetska obnova
Tehnički opis – energetska obnova
Tlocrt po adaptaciji
Fasada po adaptaciji
Troškovnik – ambulanta