Provođenje sustavne deratizacije na području općine Petrijanec

0
342

Djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin će i ove godine provesti akciju proljetne sustavne deratizacije (suzbijanje štetnih glodavaca) u svim domaćinstvima na području općine Petrijanec, te na ostalim površinama pogodnim za razmnožavanje i zadržavanje štetnih glodavaca.

Početak deratizacije je u ponedjeljak, 24. travnja 2017. godine, u Novoj Vesi Petrijanečkoj, a zatim slijede Majerje, Petrijanec, Zelendvor, Družbinec i Strmec Podravski.

Deratizaciju će obavljati jednom zaštitnom kutijom po domaćinstvu u kojoj će biti izložena meka. Za daljnje upute, kao i sve probleme oko mjera deratizacije, stoje Vam na raspolaganju djelatnici koji će obavljati deratizaciju.

Mole se članovi domaćinstava da se pridržavaju slijedećih uputa provoditelja deratizacije:

  • surađivati sa stručnom ekipom koja provodi deratizaciju
  • za vrijeme postavljanja meka na domaćinstvima mora biti prisutna odrasla osoba
  • za vrijeme provođenja onemogućiti dodir sa mekama djeci, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama
  • ne dirati i premještati otrovne meke

 

Troškove sustavne deratizacije u cijelosti financira Općina Petrijanec.