Ekološka akcija čišćenja u općini Petrijanec

0
559

Općina Petrijanec i općinska komunalna tvrtka Priroda d.o.o. organiziraju u subotu, 08.travnja 2017.godine, ekološku akciju čišćenja okoliša na području općine Petrijanec.   U akciji će se čistiti zelene površine uz prometnice i putove u svim naseljima, izvan naselja i uz državnu cestu D2, šumarke, dječja igrališta i ostale površine koje je potrebno očistiti.
Prikupljanje otpada na ovakav način je, nažalost i dalje potrebno zbog nesavjesnih ljudi koji i dalje odbacuju smeće na nedopustiv i necivilizirani način usprkos tome što je na području Općine uspostavljeno organizirano zbrinjavanje i razvrstavanje otpada na „kućnom pragu“ preko ovlaštenog koncesionara.

Akcija se organizira u suradnji sa mjesnim odborima, vatrogasnim društvima, udrugama koje djeluju na području općine i Osnovnom školom Petrijanec.
Predviđeni početak akcije čišćenja je u 9:00 h i traje do 13:00 h.

Pozivaju se svi mještani da se uključe u akciju da svi zajedno pripomognemo buđenju svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša i prirode koje je naše zajedničko dobro.