Održan sabor UDVDR kluba Petrijanec

0
484

Dana 24.03.2017. održan je izborno-izvještajni Sabor UDVDR kluba Petrijanec.    Saboru su prisustvovali predstavnici vlasti općine Petrijanec, društva i udruge sa područja općine kao i udruga proizašlih iz Domovinskog rata sa kojima UDVDR klub Petrijanec uspješno surađuje: UV 7.GBR PUMA, UV TIGROVA Varaždinske županije, HVIDR-e Varaždin, UBDR općine Vidovec , UDVDR kluba Gornji Kneginec, UDVDR kluba Sračinec, UDVDR kluba Vinica te članovi domaćina.

Za novog predsjednika izabran je Stjepan Jovan dok su dopredsjednici  Mirko Henčić i Stanko Crnčec. Na kraju Sabora dosadašnji predsjednik Vladimir Milavec zahvalio se načelniku općine Vladimiru Kurečić , te članovima koji rade ne programu prenošenja istine o Domovinskom ratu Franji Mušić, Stjepanu Jovan, Marijanu Šincek i Ivici Nell i vanjskom suradniku Damiru Laljek. Gosti su se zahvalili i pohvalili rad članova, dok je inspirativni govor održao Vladimir Kurečić načelnik općine.