Dobrovoljna vatrogasna društva općine

Požari i osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava
U tijeku razvoja nastambi postojala je velika mogućnost učestalih požara jer su nastambe bile građene od lako zapaljivog materijala-trstike,slame i drveta. Gotovo da nije bilo sela u kojem se nije dogodio požar većeg razmjera. Budući da nema pisanih podataka o svim požarima, spomenuti ćemo samo one koji su zabilježeni u knjizi “ Spomenica Župe Petrijanec“

-„ 30.rujna 1900. Oko 22.sata nastao je veliki požar u Novoj Vesi podržan jakim vjetrom. Izgorjelo je 27 kuća i oko 100 gospodarskih zgrada. U tom požaru nastradala je 41 obitelj. Gospodin župnik je bio među prvima, koji se našao na mjestu požara i davao savjete. Izgorjelo je sve žito i nekoliko stoke. Na sreću nije bilo ljudskih žrtava.
Nakon te nesreće prišlo se sakupljanju pomoći. Među prvima koji je pružio pomoć bio je grof Marko Bombelles. Svakom pogorjelom domaćinstvu dao je drvenu građu. Dao je i novčanu pomoć“.

-„20.srpnja 1901. došlo je do požar u Majerju. Prema pričanju požar su izazvala djeca igrajući se šibicama. Izgorjela su 4 domaćinstava sa svim gospodarskim zgradama. Pomoć im je pružao grof Marko Bombelles. Svako domaćinstvo je dobilo drvenu građu,oko 2000 komada opeke i nešto u novcu odnosno 60 forinti u gotovini.“

-„4.listopada 1901.pojavio se požar u Novoj Vesi. Izgorjela su dva štaglja i sva krma.“

-„18.siječnja 1902. Nastao je požar u Družbincu na ognjištu Kukana. Izgorio je štagalj sa sijenom.

-10.srpnja 1911. oko 16 sati buknuo je veliki požar u kojem su izgorjele gospodarske zgrade Mirka Dombaja, Ivana Žnidarića, Mije Telebara i Đure Kukeca. Požar su izazvala djeca kad su pekli jabuke u vrtu kod stoga sijena.“
Prema statističkim zapisima DVD-a Varaždin, navest ćemo požare koji su se zbili u posljednjih dvadeset godina devetnaestog stoljeća, a zabilježeni su u Zborniku Hrvatskog vatrogastva-1864.-1994.

Izvodi:
Str. 158. – 12.lipnja 1871. – požar je nastao oko 15 sati u Petrijancu
Str 158.-9.lipnja 1873. – pogorjelo je više kuća u Majerju. Požar je nastao noću.
Str 162. 30. kolovoza 1881. Oko 15 sati pojavio se požar u Novoj Vesi. Kad su došli vatrogasci iz Varaždina na zgarište“ našli su 4 kuće i 9 zgrada u vatri dogarati. Preostalo im je samo gašenje pogorjelih zgrada, ako bi dunuo vjetar, da druge naokolo brane. Do vode bilo je teško doći jer su bunarski vijenci pogorjelih kuća također gorjeli, pak su morali najprije dovezenom vodom vijence pogasiti. Ostalo selo imalo je još samo dva bunara….
….Ljudi do krajnosti nemarni,stoje,gledaju i neće da pomažu. Da se samo nešto prije za požar saznalo, bili bi dvije kuće spasili“.
Str.162-28. Kolovoza 1883. – pojavio se veliki požar u Petrijancu.
Str. 163. – 20. Kolovoza 1888. u Novoj Vesi „ Igrala se djeca žigicama i upalila kup sijena. Ovaj upali susjedne zgrade i tako nasta strašna vatra, koja uništi 11 kuća s gospodarskim zgradama“.
Str. 167. – 1.listopada 1900. Bio je požar u Novoj Vesi.
Str.170. – 10.srpnja 1911. U 18.30 sati nastao je požar u Petrijancu. Prije dolaska varaždinskih vatrogasaca domaći vatrogasci su pogasili požar. Prema ovim podacima ovo bi trebala biti prva javna intervencija novoosnovanog dobrovoljnog vatrogasnog društva u Petrijancu.
Bilo je još dosta manjih požara koji nisu zabilježeni u spomenutim spomenicama, a mještani se ih dobro sjećaju, kao na primjer:
1943. grom je udario u štagalj Ivana Ciglar u Majeju koji je izgorio do temelja.
1948. bio je podmetnut požar od strane ubačenih diverzanata iz Mađarske u Zelendvoru i Križovljan Gradu. U Zelendvoru su izgorjele štale, krave,slama i ostale gospodarske zgrade seljačke radne zadruge. Požar je nastao oko 23 sata.
1953. uslijed nevremena i udara groma izgorio je štagalj Ignaca Flegara u Majerju. Velikom požrtvovnošću vatrogasaca spašeni su susjedni objekti.
Požari su bili češća pojava, a izazvani su uslijed nevremena – groma, nepažnjom i neopreznim loženjem vatre ili igrom djece.
U vrijeme kada nisu postojala vatrogasna društva požar su gasili svi mještani, često puta bez pravog zapovjednika koji bi znao stručno upućivati ljude gdje i kako treba gasiti.
Svega desetak kilometara od Petrijanca,u Varaždinu, 1864.godine bilo je osnovano prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj pod nazivom Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu“.

 

DVD PETRIJANEC

Trg svetog Petra 8
42206 Petrijanec
dvd.petrijanec@gmail.com

Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijanec osnovano je 1911.godine.

Prvi odbor zbora DVD Petrijanec
zapovjednik: FRANJO SIEGEL, općinski načelnik
dozapovjednik: PAVAO ANDRLIĆ
tajnik: MIJO BANČIĆ
blagajnik: ANTUN TELEBAR
spremištar: STJEPAN DVORŠČAK

Današnji dužnosnici:
predsjednik: ZVONKO MIKAC
zamjenik predsjednika: TIHOMIR KRFOGEC
zapovjednik: DAVID LUKAČEK
zamjenik zapovjednika:VALENTINO JOVAN
tajnik: IVICA ŠANTALAB
blagajnik: STJEPAN GOLUB
spremištar: STJEPAN RODEŠ

Članstvo DVD-a Petrijanec prema vrsti:
OPERATIVNI – 20
IZVRŠNI – 19
PRIČUVNI – 11
VETERANI – 6
POČASNI – 1
VATROGASNA MLADEŽ – 11

Ukupni broj članova: 68

51 član osposobljen je za neko od vatrogasnih zvanja i to; 14 vatrogasaca, 15 vatrogasaca 1. klase, 11 vatrogasnih dočasnika, 6 dočasnika 1.klase i 2 vatrogasna časnika 2 vatrogasna časnika 1 klase i 1 počasni viši časnik.
DVD Petrijanec posjeduje navalno vozilo Mercedes iz 1987.godine i kombi vozilo Renault Traffic iz 2012.godine te vatrogasni dom sa spremištem.
DVD Petrijanec već dugi niz godina surađuje sa nekolicinom društava iz Slovenije a najduže s Prostovoljnim gasilskim Društvom Desenci s kojim su 07.04.1981. potpisali Povelju o bratimljenju. Rezultat te suradnje je i potpisivanje Povelje o prijateljstvu između općine Destrnik u koju spada naselje Desenci i općine Petrijanec.

 

DVD NOVA VES

Gajeva 1
Nova Ves Petrijanečka
42206 Petrijanec
dvdnovaves@gmail.com

Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Ves osnovano je 21.kolovoza 1921. godine na inicijativu mještana.

Prvi dužnosnici bili su:

predsjednik : TOMO BAČAN
zapovjednik (vojvoda): ANDRIJA TOMAŠEK
vježbatelj: IVAN MIHALIĆ
tajnik i blagajnik: STJEPAN JEREC
rojnik: JOSIP SEKETIN
upravitelj gasilane (spremištar):TOMO KOŠIĆ

Današnji dužnosnici:

predsjednik: NENAD TOMAŠEK
zamjenik predsjednika: MIROSLAV DUKARIĆ
zapovjednik: KRUNOSLAV JOVAN
zamjenik zapovjednika:PAVAO MIHALIĆ
tajnik: STJEPAN JOVAN
spremištar: SREČKO ŠTUMERGER
Članstvo DVD-a Nova Ves prema vrsti:
OPERATIVNI – 22
IZVRŠNI – 12
PRIČUVNI – 21
VETERANI – 6
POČASNI – 5
VATROGASNA MLADEŽ – 12
VATROGASNI PODMLADAK – 22
POMAŽUĆI – 18

Ukupni broj članova: 118

37 članova osposobljeno je za neko od vatrogasnih zvanja i to; 14 vatrogasaca, 12 vatrogasaca 1. klase, 8 vatrogasnih dočasnika, 1 dočasnik 1.klase i 2 vatrogasna časnika.
DVD Nova Ves posjeduje navalno vozilo DAF DT 360 iz 1979.godine i kombi vozilo VW Transporter iz 1995.godine te vatrogasni dom sa spremištem.
Od 2010.godine DVD je organizator vrlo atraktivnog natjecanja sa starim zaprežnim špricama koje je posljednjih godina preraslo i u međunarodno. Oformljena je i ženska ekipa koja postiže zapažene rezultate baš na natjecanjima sa starim zaprežnim špricama a nerijetko je i pokretač ostalih aktivnosti kako u Društvu tako i u samoj Novoj Vesi. Muška A ekipa i muška B ekipa redovito se natječu na nekoliko natjecanja tokom godine.
Gotovo četrdeset veoma aktivnih članova vatrogasnog podmladka i mladeži garancija je očuvanja i nastavka tradicije vatrogastva u Novoj Vesi.
DVD Nova Ves započelo je suradnju sa vatrogasnim društvom Römerberg iz Njemačke koja je rezultirala donacijom veće količine opreme prije svega osobne zaštitne od koje je dio ponuđen svima, a proslijeđen nekim DVD-ima s područja općine Petrijanec kojima je ista nedostajala.
Godišnje DVD Nova Ves odradi u prosjeku između pet i deset intervencija od požara i tehničkih intervencija pa do spašavanja životinja.

 

DVD STRMEC PODRAVSKI

Braće Radića 92
Strmec Podravski
42206 Petrijanec
dvd.strmec.podravski@gmail.com;
Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Podravski osnovano je 19.rujna 1937. godine.
Osnivačka Skupština održana je obiteljskoj kući Andrije Kokota. Glavni inicijator osnivanja Društva bio je Josip Husnjak.

Prvi dužnosnici bili su:
predsjednik : IVAN TELEBAR
zapovjednik : IVAN PANIĆ
tajnik: JOSIP HUSNJAK
blagajnik: ANDRIJA KOKOT
spremištar: STJEPAN HUDOLETNJAK

Današnji dužnosnici:

predsjednica: NATAŠA ŠINCEK
zamjenik predsjednice: STJEPAN SKRBNIK
zapovjednik: TOMICA JARNEC
zamjenik zapovjednika:MIHAEL ŠINCEK
tajnik: JURICA PAJAN
spremištar: STJEPAN LIBER

Članstvo DVD-a Strmec Podravski prema vrsti:
OPERATIVNI – 12
IZVRŠNI – 18
PRIČUVNI – 5
VETERANI – 3
VATROGASNA MLADEŽ – 19
POMAŽUĆI – 7

Ukupni broj članova: 64

41 član osposobljen je za neko od vatrogasnih zvanja i to; 19 vatrogasaca, 9 vatrogasaca 1. klase, 7 vatrogasnih dočasnika, 2 dočasnika 1.klase i 4 vatrogasna časnika.
DVD Strmec Podravski posjeduje kombi vozilo Iveco Turbodaily iz 1995.godine te spremište bez vatrogasnog doma.
Godišnje u prosjeku odrade pet do šest intervencija, najviše tehničkih koje se odnose na ispumpavanje vode za vrijeme jakih kiša na kritičnim područjima u Strmcu Podravskom ali i Romskom naselju.
Prije nekoliko godina započeli su suradnju sa PGD-om Velika Nedelja iz Slovenije a odlična suradnja postoji i sa DVD-ima iz susjednih općina koja je prošle godine rezultirala sa nekoliko zajedničkih javnih vježbi.
DVD Strmec Podravski uz natjecateljsku desetinu u muškoj i ženskoj kategoriji ima i natjecateljsku grupu u relativno novom natjecanju operativnih vatrogasaca poznatom kao „Fire Combat“.

DVD MAJERJEDVD Majerje_muska A ekipa

Stjepana Radića 113
Majerje
42206 Petrijanec

Dobrovoljno vatrogasno društvo Majerje osnovano je 16.siječnja 1938.godine.

Prvi dužnosnici:

predsjednik: IGNAC LESKOVAR
tajnik: JOSIP SUKAČIĆ
blagajnik: MIRKO MUŽEK
zapovjednik: JOSIP RUKELJ

Današnji dužnosnici:

predsjednik: STJEPAN PAPEC
zamjenik predsjednika: VALENTINO DALJAVEC
zapovjednik: JOSIP POSAVEC
zamjenik zapovjednika:VINKO LEVANIĆ
tajnik: MATEJ POSAVEC
blagajnik: GORAN PONGRAČIĆ
spremištar: PAVAO KLEPAČ

Članstvo DVD-a Majerje prema vrsti:
OPERATIVNI – 10
IZVRŠNI – 9
PRIČUVNI – 3
VETERANI – 4
POČASNI – 1
VATROGASNA MLADEŽ – 2
VATROGASNI PODMLADAK – 11
POMAŽUĆI – 1

Ukupni broj članova: 41

20 članova osposobljeno je za neko od vatrogasnih zvanja i to; 6 vatrogasaca, 4 vatrogasaca 1. klase, 6 vatrogasnih dočasnika, 2 dočasnika 1.klase i 2 vatrogasna časnika.
DVD Majerje posjeduje kombi vozilo VW Transporter iz 1997. godine te spremište bez vatrogasnog doma.
Godišnje DVD Majerje odradi tek nekoliko intervencija, kao ispomoć centralnom DVD-u Petrijanec što je znak vrlo dobrog rada na protupožarnoj preventivi.

Od 1975. godine DVD Majerje surađuje sa Prostovoljnim gasilskim društvom Radomerje s kojim su 6.7.1980. godine potpisali i Povelju o bratimljenju. 1949.godine potpisali su fuziju za DVD-om Petrijanec no ista je trajala tek dvije godine, do 1951. kada DVD Majerje ponovo postaje samostalno.

DVD DRUŽBINECDVD Druzbinec_clanovi
Dravska 8
Družbinec
42206 Petrijanec

Dobrovoljno vatrogasno društvo Družbinec osnovano je 2.prosinca 1951. godine.

Prvi dužnosnici:

predsjednik: JAKOB ŠČURIC
tajnik: FRANJO KOLARIĆ
blagajnik: JOSIP SIROČIĆ
komandir: PAVAO KOKOT
zamjenik komandira: FRANJO KOLARIĆ

Današnji dužnosnici:

predsjednik: VEDRAN KRANJČIĆ
zamjenik predsjednika: NIKOLA CUPAR
zapovjednik: DAVID DOMBAJ
zamjenik zapovjednika:DENI ŽNIDARIĆ
tajnik: TOMISLAV KRIŽNJAK
blagajnica: MARTINA GAZDEK
spremištar: STANKO KRIŽMARIĆ

Članstvo DVD-a Družbinec prema vrsti:
OPERATIVNI – 10
IZVRŠNI – 30
PRIČUVNI – 11
VETERANI – 9
POČASNI – 2
POMAŽUĆI – 5

Ukupni broj članova: 67

40 članova osposobljeno je za neko od vatrogasnih zvanja i to; 22 vatrogasaca, 11 vatrogasaca 1. klase, 6 vatrogasnih dočasnika i 1 vatrogasni časnik 1.klase.
DVD Družbinec posjeduje kombi vozilo Mercedes Sprinter iz 1999. godine te vatrogasni dom sa spremištem.
Godišnje DVD Družbinec odradi tek nekoliko intervencija što je znak vrlo dobrog rada na protupožarnoj preventivi.