Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin”

0
377